Tobaksfria nikotinprodukter, försäljning

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla försäljningen till kommunen via vår e-tjänst, bifoga ditt egenkontrollprogram till din anmälan. Du ska även anmäla förändring av din försäljning, till exempel om du säljer din verksamhet så måste du avanmäla din försäljning via e-tjänsten.

Du som bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla detta till kommunen. Det gör du via kommunens e-tjänst.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Personuppgiftshantering
De personuppgifter som du lämnar här (namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress) registreras av socialförvaltningen och kommer att användas för att handlägga din anmälan. Du har rätt att se och begära rättelse av personuppgifterna. I vissa fall kan du ha rätt att få dem raderade. Personuppgifterna kommer inte att användas till något annat, de kommer inte att spridas eller överföras till tredje land. De kan lämnas ut till andra myndigheter. Den lagliga grunden för hanteringen är myndighetsutövning. Dina personuppgifter raderas tidigast när verksamhetens försäljning upphört. Det kan finnas tillfällen när lagen hindrar radering av personuppgifterna.

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna vägledning kan du också utgå från för att upprätta ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Vägledning för egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

När din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta tobaksfria nikotinprodukter, ska du anmäla detta till kommunen.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör kontroller i de butiker där produkterna säljs för att se till att lagen om tobaksfria nikotinprodukter följs. .

Straffansvar

Följer du inte reglerna kan du få varning eller föreläggande om att du måste åtgärda bristerna. Du kan också förbjudas sälja tobaksfria nikotinprodukter. Det är straffbart att bryta mot vissa regler och detta innebär att du kan dömas till böter eller fängelse.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är 2 300 kronor (4 procent av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Prisbasbelopp 2024: 57 300 kr.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: tillstand@tranas.se
Telefon: 0140-681 95

Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Handläggarnas telefontid
Måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: