Hitta en utbildning

Utbildning är en viktig del för ditt arbetsliv. De allra flesta jobb idag kräver minst gymnasial utbildning. Här hittar du information kring olika former av utbildningar, var du hittar dem och vad som är bra att tänka på när du väljer en utbildning.

Det finns flera olika former av utbildningar som ställer olika krav för att komma in på utbildningen och ger möjlighet till olika typer av arbeten. Ibland krävs det att du slutför en utbildning för att kunna påbörja en annan slags utbildning.

Att studera på grundläggande nivå innebär att man läser kurser som motsvarar grundskolan (det vill säga till och med årskurs 9). En gymnasial utbildning kan du läsa på gymnasiet, kommunal vuxenutbildning (komvux) eller folkhögskola. Eftergymnasiala utbildningar kan se mycket olika ut, exempel på eftergymnasiala utbildningar är universitet/högskola och yrkeshögskoleutbildningar (YH).

Innan du väljer en utbildning undersök detta:

  • Vilka arbeten utbildningen i huvudsak leder till.
  • Om det är lätt eller svårt att få ett jobb inom den branschen på platsen som du vill bo och arbeta.
  • Kraven för att komma in på utbildningen.
  • Om du får en examen/intyg efter att utbildningen är klar.
  • Eventuella kostnader för utbilningen och om du kan ansöka om studiemedel.
  • Vilken studietakt utbildningen har (heltid- eller deltidsstudier).
  • Vilka ansökningsdatum som gäller för utbildningen.
  • Ta reda på så mycket du kan om utbildningen. Exempelvis hur länge utbildningen har funnits, vad tidigare studenter på utbildningen tyckt om utbildningen och om de fått jobb inom området efter utbildningen.

Svårt att välja utbildningsområde?

Gå in på Arbetsförmedlingens intresseguide ”Vad ska jag jobba med?” för att få tips Länk till annan webbplats.

Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att exempelvis undersöka om du uppfyller kraven för att läsa en viss utbildning, hjälp med att uppfylla dessa krav (exempelvis genom att läsa någon kurs) eller få vägledning kring val av utbildning.

Här kan du läsa om olika utbildningsformer och var du hittar utbildningar nära Tranås. Tänk på att det finns utbildningar som är på distans vilket gör att du även kan studera en utbildning som inte finns i Tranås och samtidigt bo kvar.

Universitet/högskola – eftergymnasial nivå

Universitet/högskola är på eftergymnasial nivå och kräver vissa förkunskaper. Utbildningar på universitet och högskolor räknas i högskolepoäng (hp) där 30 högskolepoäng motsvarar en termins heltidsstudier. Vissa yrken kräver en examen från högskola.

Universitet/högskolor nära Tranås

Tranås närmaste högskolor/universitet är Linköpings universitet och Jönköping University. Det finns även orter runt Tranås som har samarbeten med olika högskolor för att kunna erbjuda utbildningar på distans via deras lärcentrum.

Mer om högskolestudier

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) – eftergymnasial nivå

En yrkeshögskoleutbildning är en utbildning som innehåller både teori och praktik. Dessa utbildningar är på eftergymnasial nivå och kräver vissa förkunskaper. En skillnad mellan yrkeshögskoleutbildning och högskola är att yrkeshögskoleutbildning är mer yrkesinriktad och innehåller mer praktisk kunskap. Vilka yrkeshögskoleutbildningar som finns påverkas av vilket behov som finns på arbetsmarknaden. Denna utbildningsform ger YH-poäng.

Yrkeshögskoleutbildningar nära Tranås

Kommunal vuxenutbildning (komvux) – grundläggande och gymnasial nivå

Du kan läsa kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (det vill säga grundskolenivå) eller på gymnasial nivå. Du kan läsa både någon enstaka kurs för att komplettera dina betyg eller söka till ett yrkespaket för att få en yrkesutbildning. Från och med 1 juli det år du fyller 20 år har du rätt till grundläggande vuxenutbildning om du saknar de kunskaper som ges i grundskolan. Du kan söka till gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 eller om du ännu inte fyllt 20 år men har avslutat din gymnasieutbildning.

Mer om kommunal vuxenutbildning på VUX Tranås sidor

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Om du vill ha fler tips hur du kan lära dig svenska på egen hand eller har frågor om sfi är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren för sfi. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mer om SFI på Vux Tranås

Ett tips om du vill börja lära dig svensk på egen hand är att söka efter webbsidor och appar för att studera svenska. Ett exempel är webbbplatsen Swedish for all.

Läs mer på webbplatsen Swedish for all Länk till annan webbplats.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna finns för dig som är vuxen och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Mer om särskilda utbildningar hos Vux Tranås

Yrkesutbildningar – gymnasial nivå

Dessa utbildningar är på gymnasienivå och är inriktade på specifika yrken. Längden på utbildningen kan variera mycket. Under utbildningen har man mycket kontakt med olika företag genom exempelvis praktik. Beroende på vilket behov som finns på arbetsmarknaden påverkas vilka yrkesutbildningar som finns.

Du kan gå en yrkesutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du tidigare slutfört en treårig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis. Utifrån vilken utbildning du väljer kan även andra krav ställas för att få gå utbildningen.

Om du är intresserad av en yrkesutbildning i en kommun där du inte bor behöver du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att söka utbildningen. Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna på Vux Tranås.

Se en film om yrkesutbildningar på Youtube Länk till annan webbplats.

Yrkesutbildningar hos Vux Tranås

Yrkesutbildningar nära Tranås

Folkhögskola – grundläggande och gymnasial nivå

Här kan du studera på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Kraven för att börja läsa på folkhögskola skiljer sig eftersom kurserna är på olika nivåer. Vissa kurser ställer inga formella antagningskrav.

Sommenbygdens folkhögskola i Tranås Länk till annan webbplats.

Hitta folkhögskolor som finns nära Tranås (sök exempelvis på Jönköpings län och Östergötland i sökfältet) Länk till annan webbplats.

Övriga utbildningar

Andra utbildningsformer
Det finns även andra utbildningsformer som inte tas upp här så som privata utbildningar och utomlandsstudier. Läs om andra utbildningsformer på framtid.se Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknadsutbildning
Detta är en kortare utbildning som oftast är från några veckor upp till 6 månader men kan även vara längre. Utbildningarna är inriktade på specifika yrken där det är brist på utbildad personal. Ofta är dessa utbildningar skapade tillsammans med specifika arbetsgivare. Ett av kraven för att få gå en arbetsmarknadsutbildning är att man är inskriven på arbetsförmedlingen.

Det finns arbetsmarknadsutbildningar på flera olika platser runt om Tranås. Nedanför hittar du länkar till utbildningar på orter nära Tranås men du kan också själv söka utifrån plats eller utbildningsområde på arbetsförmedlingens webbplats.

Mer om arbetsmarknadsutbildningar på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information

Kontakt

Vill du ha mer information om olika studieformer och hur du söker utbildningar är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Allmänna frågor om din väg till arbete och studier

E-post: syv@tranas.se

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

SFI och grundläggande kurser:
Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 49
Telefontid: Onsdagar kl. 10-12
Dropin-tid: Måndagar kl. 10-12

Gymnasiekurser och yrkesutbildningar:
Jenny Afzelius
E-post: jenny.afzelius@tranas.se
Telefon: 0140-688 71
Telefontid: Måndagar kl. 13-15
Dropin-tid: Tisdagar kl. 12.30-14.30

Senast publicerad: