Livsmedelsverksamhet

För att få starta en verksamhet som hanterar livsmedel ska du registrera verksamheten hos bygg- och miljönämnden. Här hittar du information om vilka regler som gäller.

Privata och offentliga verksamheter som bedriver någon form av hantering, bearbetning, beredning eller försäljning av livsmedel, betraktas som livsmedelsföretag. Privatpersoner och föreningar kan också räknas som livsmedelsföretag.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen

 • om du ska starta en helt ny verksamhet
 • innan du gör en större förändring i din verksamhet
 • om du tar över eller säljer en verksamhet
 • om verksamheten upphör.

Innan du startar måste du registrera din verksamhet hos bygg- och miljönämnden. Om du startar verksamheten utan att ha registrerat den kan du få betala en sanktionsavgift.

Fyll i och skicka in blanketten ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning”. Skicka in blanketten senast
14 dagar innan du planerar att starta verksamheten.

Vid registrering tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes kontrolltid.

Bygg- och miljönämnden utför kontroller enligt livsmedelslagen. Vi kontrollerar verksamheter där livsmedel tillverkas, lagras, säljs eller serveras. Vi tar ut en avgift för kontrollerna. Nytt från och med 2024 är att vi tar betalt efter att vi har gjort en kontroll. Tidigare betalade verksamheterna en årlig avgift i förskott.

Bygg- och miljönämnden inspekterar din verksamhet efter att du har startat. Det innebär att vi inte gör någon förprövning av livsmedelslokal eller livsmedelshantering. Du som driver verksamheten ansvarar för att lokalen uppfyller livsmedelslagen från och med den dag du startar upp.

Primärproducenter

Du som producerar livsmedel på egen gård räknas som primärproducent och ska registrera din anläggning hos länsstyrelsen. Det gäller om du producerar till exempel kött, mjölk, ägg, spannmål, grönsaker, bär eller honung.

Registrera din anläggning hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Anläggningar som kräver godkännande

Om ditt företag hanterar animaliska livsmedel ska Livsmedelsverket godkänna anläggningen innan du startar. Det gäller:

 • slakterier, vilthanteringsanläggningar, styckningsanläggningar
 • anläggningar som tillverkar köttberedningar eller köttprodukter, mjölk-, fisk och äggprodukter samt äggpackerier.

Registrera ditt företag hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Den som använder dricksvatten från egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Det innebär att dricksvattenanläggningen ska registreras hos bygg- och miljönämnden. Stora vattentäkter, som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter vatten per dygn eller försörjer mer än 50 personer, ska också registreras.

Exempel på verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är:

 • restauranger och caféer
 • förskolor, skolor och vårdhem
 • hotell och campingar.

Regler om dricksvatten hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Registrera dricksvattenanläggningen genom att fylla i blanketten Anmälan om dricksvattenanläggning och skicka den till bygg- och miljöförvaltningen.

Tillsyn och kontroll

Bygg- och miljöförvaltningen utför tillsyn av de dricksvattenanläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Den som driver en dricksvattenanläggning ska själv kontrollera vattenkvaliteten inom ramen för sin egenkontroll.

Här får du som funderar på att starta en matservering tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella att söka.

Exempel på matservering är:

 • restaurang
 • café
 • pizzeria
 • gatukök
 • föreningscafeteria
 • mobil verksamhet/foodtruck
 • cateringverksamhet.

Välj företagsform

Tänk över vilken bolagsform som passar din verksamhet.

Om företagsformer på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Hitta en lokal

Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler.

Skaffa dig kunskap

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen.

Registrera din verksamhet

Innan du startar måste du registrera din verksamhet hos bygg- och miljönämnden. Se information om hur du registrerar längre upp på sidan.

Installera fettavskiljare

Restauranger, storkök och bagerier måste i de flesta fall ha en fettavskiljare.

Krav på intern rening av avloppsvatten

Ansök om serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ha serveringstillstånd.

Ansök om serveringstillstånd

Uteservering

För att få ha en uteservering krävs tillstånd från polisen för att få använda allmän plats. Du behöver också söka bygglov hos bygg- och miljönämnden.

Sök tillstånd hos polisen för nyttjande av allmän plats  Länk till annan webbplats.
Om bygglov

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: