Bli utförare av hemtjänst

Du som vill bedriva hemtjänst i Tranås kommun måste ansöka och bli godkänd som utförare.

Tranås kommun tillämpar valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det betyder att privata företag kan ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst. Uppdraget omfattar alla veckodagar — morgon, middag och kväll. Kommunens egenregi ansvarar för larm- och nattinsatser.

För att bli godkänd måste ditt företag kunna utföra alla former av hemtjänstinsatser, det vill säga:

  • omsorg
  • service
  • delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

I förfrågningsunderlaget ser du vilka villkor som gäller för uppdraget. Du hittar aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor nedan.

Kontakt

Socialchef

Lasse Jansson
E-post: lasse.jansson@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: