Kolonilotter

Att hyra eller äga en kolonilott är ett enkelt sätt att ha en trädgård trots att du inte bor i villa. I Tranås kommun finns det tre områden med kolonilotter.

I Tranås kommun finns det tre koloniområden; Fällan, Hjälmaryd och Stoeryd. Är du intresserad av att hyra en kolonilott? Kontakta då park- och griftegårdsavdelningen.

Fällans koloniområde

Fällans koloniområde ligger i ett friluftsområde i nordvästra delen av staden i närheten till Trollsjön. På området finns det 24 stycken kolonilotter och alla har tillhörande stuga. Tomterna har varierande yta och stugorna ser olika ut. På området finns det en toalett och sommarvatten.

Hjälmaryds koloniområde

Hjälmaryds koloniområde ligger i södra utkanten av staden i ett öppet område och i närheten av industriområdet Hjälmaryd. Området har 37 kolonilotter med byggrätt och cirka 30 odlingslotter. Alla tomterna är i ungefär samma storlek och stugorna på området är av samma modell med en yta på 12 kvadratmeter. På området finns tre servicebyggnader där det finns enskilt låsbart förråd avsett för lotterna som inte har byggrätt. I husen finns också toalett och kök med sommarvatten.

​Stoeryds koloniområde

Stoeryds koloniområde ligger i norra delen av staden i anslutning till bostadsområdet Stoeryd. På området finns det 11 odlingslotter. Koloniområdet är av den enklare sorten och har varken förråd, el eller toalett, men det finns sommarvatten.

Om du vill hyra en koloni- eller odlingslott kontakta då park- och griftegårdsavdelningen så får du aktuell information om lediga lotter inom kommunen. För att hyra en av kommunens koloni- eller odlingslotter måste du vara folkbokförd i Tranås kommun.

Att hyra en koloni- eller odlingslott i Tranås kommun kostar per år:

Taxa 2024

  • lott med byggrätt: 2 600 kronor
  • lott utan byggrätt: 1 730 kronor
  • lott i Stoeryd 540 kronor

Kontakt

Parkenheten

E-post: gatapark@tranas.se
Kundtjänst: 0140-683 07
Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00
Enhetschef: 0140-683 51

Senast publicerad: