Ekmarkspark

Ekmarkspark ligger centralt i Tranås och är en park med anrik historia och vacker botanik. I parken finns det också både lekplats och skatepark.

Ta en promenad i vackra Ekmarkspark

Ekmarkspark är en plats för rekreation och har en omtyckt lekplats för barn. Här flyter Svartån stilla fram och blomsterprakten breder ut sig. Ekmarkspark är ett grönområde med anor. Den enda bevarade byggnaden är hembygdsgillets röda stuga som stod klar hösten år 1930.

Ekmarksparks spännande historia

Ekmarkspark historia börjar år 1888 när handlare Sven Johan Alfred Ekmark köpte marken runt Tranås kvarn. Under Ekmarks ledning anlades Tranåskvarns industrisamhälle och flera fabriker byggdes vid övre Tranåskvarnsfallet och Strömsholmen. Många nya bostadshus byggdes i närheten av dessa. Ekmark bjöd vid flera tillfällen in sina anställda till festligheter i sin vackra naturpark, som han bodde vid.

Granitblock

Lite udda med Ekmark var att han, före sin död, lät resa två stora granitblock. Det ena på sin blivande gravplats på Gamla griftegården och det andra, en minnessten med inskription, i blivande Ekmarkspark. År 1904 köpte Tranås köping marken från Ekmarks dödsbo.

Parken får sitt namn

En stor händelse i parken var när Industriutställningen anordnades av Tranås Industri- och hantverksförening år 1930. Utställningsområdet var i Ekmarkspark där olika byggnader uppfördes. Inga av dessa fick dock stå kvar när utställningen var slut. Den stora behållningen utgjordes dock av att markområdet förändrades till en vacker och välbesökt parkanläggning som då officiellt fick namnet Ekmarkspark.

Parkens utformning

  • Stadsträdgårdsmästare Nils Örnfelt upprättade ett förslag 1945 så att det 1950 gjordes en lekplats på sydöstra sidan i parken.
  • 1971 köptes södra Strömsholmenön och fick körbar broförbindelse med tillgång över norra ön till Missionsgatan. Öns träd- och buskbestånd gallrades, väg och gräsmattor anlades.
  • Under åren 1978—81 upprättades förslag till utformande av parkens östra del. Del av bäck- och rhododendronplanteringen utfördes.
  • 1985 byggdes träbron till ön Strömsholmen.
  • 1990—95 anlades bäcken från fontänen. Torvplanteringarna i den södra och mellersta delen utmed Svartån utfördes, liksom planteringen vid fontänen.
  • På 2000-talet har det planterats flera solitärträd i parken, bland annat magnolia.
  • Lekparken har utvecklats och anpassats så alla kan leka där och en skatepark invigdes sommaren 2013.
  • I maj 2019 slutfördes arbetat med att bygga om entrén in till parken från Falkgatan vid Tingshusbron.

I Ekmarkspark finns en populär lekplats som passar barn i flera åldrar.

Läs mer om lekplatserna i kommunen

Skateparken ligger i Ekmarkspark och passar dig som gillar att utmana dig på kickbike, skateboard eller BMX-cykel. Parken designades av en entreprenör tillsammans med inspel från skateboardåkare för att göra en så fartfylld plats som möjligt.

Läs mer om skateparken

Kontakt

Griftegårdsenheten

E-post: griftegard@tranas.se
Kundtjänst: 0140-683 76 
Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00
Enhetschef: 0140-683 74

Senast publicerad: