Naturreservat

Runt om i kommunen finns flera naturreservat med tillhörande leder som du kan uppleva till fots eller på cykel.

Upplev naturreservaten i kommunen längs någon av de markerade leder som slingrar fram längs sjöar, genom hagmarker, urskog och kuperad terräng. Läs mer om lederna och naturreservaten på naturkartan.se eller besök servicekontoret Tranås direkt för att köpa kartor.

Tranås kommun på naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Ekbergsparkens naturreservat

I Ekbergsparken naturreservat inne i centrala Tranås finns ett av Sveriges finaste bestånd av ek och hassel. Några av träden beräknas vara över 500 år gamla. I parken ligger också Holavedens hembygdsgård med kulturhistoriska byggnader från 1700-talet, skateparken, samt en lekplats för de allra yngsta. Tranås kommun äger och förvaltar naturreservatet.

Om Ekbergsparkens naturreservat på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Holavedsleden och Holavedens urskog

Holavedsleden är en vandringsled på 59 kilometer och är en del av Smålandsleden. Leden tar dig genom omväxlande terräng i ett typiskt småländskt skogslandskap med många sjöar. Du vandrar också genom Holavedens urskog, som blev naturreservat redan 1935. Det är därmed Jönköpings läns första naturreservat. Skogen består av 200—250 år gamla tallar och enstaka äldre granar.

Om Holavedsleden och Holavedens urskog på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Om Smålandsleden Länk till annan webbplats.

Huluskogens naturreservat

Huluskogens naturreservat ligger i en sprickdal i ett bergigt höjdområde bevuxet med gammal mossrik blåbärsgranskog, hällmarkstallskog och inslag av lövträd. Skogen är drygt hundra år gammal, med enstaka äldre träd.

Om Huluskogens naturreservat på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Illerns naturreservat

Illerns naturreservat har flera uppmärkta leder där du kan vandra, jogga eller åka skidor. Du upplever vacker tallskog, gröna hagar samt lingon- och blåbärsris i massor.

Om Illerns naturreservat på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Romanäs naturreservat

Romanäs naturreservat ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. I naturreservatet går du genom åkrar, öppna betesmarker men också barrskog.

Om Romanäs naturreservat på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Stänkelstorps naturreservat

I Stänkeltorps naturreservat kan du se vackra gamla tallar och granar. Naturreservatet har inga uppmärkta leder, men du behöver inte gå långt för att se den vackra naturen.

Om Stänkeltorps naturreservat på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Älmås askskogs naturreservat

Älmås askogs naturreservat är känt för sin unika lövskog av ask. Naturreservatet bjuder på vacker natur och specifiella arter. Det är dock svårt att komma fram då det är hög växtlighet och omkullfallna träd.

Om Älmås askskogs naturreservat på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Servicekontoret Tranås direkt

E-post: tranasdirekt@tranas.se
Telefon: 0140-687 90

Adress
Storgatan 39 B
573 32 Tranås

Öppettider
Måndag–fredag: 10.00–18.00
Lördag: 10.00–14.00

Senast publicerad: